Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Νόστοι

Η παγκόσμια αγωνία για πιθανή πυρηνική εμπλοκή στη Β. Κορέα, η κλιματική αλλαγή με την ομάδα τυφώνων στην Καραϊβική υπενθυμίζουν πως κατά γενική παραδοχή, ο ανθρώπινος πολιτισμός σήμερα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Και οδηγήθηκε εκεί κυρίως γιατί οι βασικές πολιτικοοικονομικές θεωρίες του καπιταλισμού και του κομμουνισμού έχουν ήδη αποτύχει στις πρόσφατες δεκαετίες αφήνοντας πίσω τους αντιπαλότητα και χάος. Σε αυτά τα διπολικά πλαίσια οδηγήθηκε και παραμένει σε ένα καταστροφικά διχαστικό αδιέξοδο και ο ελληνισμός. Αδιέξοδο το οποίο έγινε ασφυκτικά επικίνδυνο με την πρόσφατη οικονομική επιτροπεία, που ως πραγματικός οικονομικός πόλεμος έχει ήδη τραγικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής οντότητας. Ποτέ άλλοτε ο ελληνισμός σαν κρατική, οικονομική, πολιτισμική και ιστορική οντότητα δεν ήταν σε κατώτερο σημείο από σήμερα, με κίνδυνο να μην μπορεί στο άμεσο μέλλον να αναπαραχθεί σε κανένα επίπεδο. Είναι η κορύφωση της τραγικής διαπίστωσης το ότι ο ελληνισμός, ως βασικός ανθρώπινος πολιτισμός, αλλά και ως συνεχής φυσική παρουσία στο γήινο ιστορικό γίγνεσθαι απειλείται ορατά με παρακμή και αφανισμό. Η κατάπτωση του βιοτικού επιπέδου, το δημογραφικό, το brain drain, η πληθυσμιακή και πολιτισμική αλλοίωση και κυρίως η αργά επιχειρούμενη λατινοποίηση της γλώσσας και η απάλειψη τμημάτων της ιστορίας μας, συνιστούν πραγματικότητα και όχι απλή κινδυνολογία.

Όλοι λοιπόν οι Έλληνες όπου γης καλούνται να βάλουν τέλος σε μια ιστορικά μακρά καθοδική πορεία, αντιμετωπίζοντας δραστικά  κάθε πολιτισμική παρακμή που εδράζει από τα λαϊκά στρώματα και τη δογματική και εμφυλιοπολεμική κουλτούρα, μέχρι και τους ελίτ της ελληνικής κοινωνίας και την εκάστοτε παρασιτική ή αντεθνική συμπεριφορά τους.
Μια σύγχρονη και καθολική ελληνική Αναγέννηση ενός ενωμένου έθνους, που θα συνδυάζει τις κλασσικές αξίες με τη σύγχρονη Γνώση, είναι ο μόνος τρόπος που θα αποτελμάτωνε τον ελληνισμό και κατ’ επέκταση τον αδιέξοδο ανθρώπινο πολιτισμό, δίνοντας γόνιμες προτάσεις και οδηγώντας ομαλά στο αύριο ενός ''πρώτου πλανητικού πολιτισμού των εθνών και των πολιτισμών τους'' και όχι στην καταστροφικά επιδιωκόμενη σημερινή ''παγκοσμιοποίηση'' της ισοπέδωσης κάθε διακριτού χαρακτηριστικού, που προωθεί η ελίτ των Αγορών με ιδεολογικό όχημα διάφορες νεοεποχίτικες φόρμες ενός μεταμαρξιστικού – μεταμοντέρνου, αλλά και μετακαπιταλιστικού σχεδίου στη βάση του διπόλου Εξουσία - Κέρδος κατά την ''Novus Ordo Seclorum''...  
 
Σημαντική ευθύνη για την πολιτισμική μας παρακμή έχουν ομάδες και κέντρα πληροφόρησης που βάλλουν κατά παντός ελληνικού. Για παράδειγμα, στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και περισσότερο σήμερα, δρουν ως ''ιδρύματα'' και Μ.Κ.Ο. με φανερή αντεθνική δράση πολλά παραρτήματα ενός παγκόσμιου δικτύου του ''Soros Fund Management'' και της περίφημης ''Open Society'' υπό την επίβλεψη και τη χρηματοδότησή του ανθέλληνα George Sorosz . Ενδεικτικά:
  • Helsinki Committee – Ανοιχτή Κοινωνία και Ουράνιο Τόξο – συντάσσουν  εκθέσεις για ύπαρξη δήθεν τουρκικής, μακεδονικής, τσάμικης και βλάχικης μειονότητας κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Οι ίδιοι κατηγορούν την Ελλάδα για ''απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών''. Βλέποντας επιλεκτικά και παραβλέποντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά αυτών των πραγματικών ελληνικών μειονοτήτων στις γείτονες και εχθρικές χώρες.
  • Κέντρο για τη Συμφιλίωση και τη Δημοκρατία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Ελληνική Ομάδα για τα δικαιώματα των Μειονοτήτων
  • Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων
- κατηγορούν την Ελλάδα σε φόρα του εξωτερικού και πετυχαίνουν καταδίκες της έχοντας ευθέως πολιτικές και όχι ανθρωπιστικές κατευθύνσεις, με ύπουλο λεξιλόγιο που χαρακτηριστικά αναφέρει το Αιγαίο ως ''κοινή θάλασσα'', την κατοχή της Κύπρου ως ''δικοινοτικό θέμα'', διαστρεβλώνοντας έννοιες και καταστάσεις για να περνάνε τις δικές τους αντιλήψεις στις μάζες, ανακαλύπτοντας πχ το ...''κοινό πολιτισμικό υπόβαθρο'' με την ...Τουρκία για να προωθούν την ελληνοτουρκική προσέγγιση, κλπ…
  • Το Ίδρυμα Άρτος Ζωής
  • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά (που δεν έχουν προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές χώρες για χιλιετίες απ' όταν εισέβαλαν σ' αυτές ως Υκσώς - Νόννου Πανοπολίτη - Διονυσιακά)
  • Το ίδρυμα Μπέρκχοφ για τη Διερεύνηση των Συγκρούσεων
  • Το Δίκτυο Εναλλακτικής Πληροφόρησης
  • Το Ινστιτούτο Άσπεν του Βερολίνου
  • Η κοινωνία για την …Επικοινωνία και την Πολιτική Έρευνα και άλλες ...δημιουργικές ασάφειες για χρήσιμους ηλίθιους.
Περιστασιακά ακόμη και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – γιατί και οι κυβερνήσεις δυστυχώς χρηματοδοτούν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Όλα τα παραπάνω μέσω των ιστοσελίδων τους είναι ένα οργανωμένο δίκτυο διαμόρφωσης της Κοινής Γνώμης στις αρχές και τους σκοπούς του χρηματοδότη τους, που πέραν του κεντρικού Ινστιτούτου Open Society στη Βουδαπέστη, διατηρεί ακόμη και Πανεπιστήμιο ( CEU - Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ). Διαμορφώνουν και παράγουν ειδήσεις ελέγχοντας κυβερνήσεις με παραδείγματα την τέως Γιουγκοσλαυία προκαλώντας τον διαμελισμό της , την Ουκρανία και την ''πορτοκαλί επανάσταση'', την Γεωργία, την Π.Γ.Δ.Μ. με το εξόφθαλμο ''μακεδονικό'' της πρώην Βαρντάσκα, τη διαφήμιση και υποστήριξη του τέως ''Σχεδίου Ανάν'' στην κατεχόμενη από εισβολή Κύπρο, την υπαγωγή της χώρας μας στο IMF το 2010 επί G. Papandreou - τον οποίο είχε μάλιστα επισκεφτεί στο Μαξίμου ο ίδιος ο Sorosz - και με απώτερο στόχο τον έλεγχο του κόσμου και των φυσικών πηγών του, στα πλαίσια μιας ''made in America'' παγκόσμιας πολυπολιτισμικής και ανεξέλεγκτης πολιτικής.

Η Ανοικτή Κοινωνία του Sorosz είναι εμπνευσμένη από τον επίσης Εβραίο φιλόσοφο Καρλ Πόππερ και το βιβλίο του - Η ανοικτή κοινωνία και οι εχθροί της - , στο οποίο υποστηρίζει με έναν στείρο νεοθετικισμό πως η Γνώση είναι αποκλειστικά επιστημονική και καθόλου μεταφυσική (απορρίπτοντας τη φιλοσοφία, ήτοι το ελληνότροπο σκέπτεσθαι και συνειδέναι - και όχι τα δόγματα των θρησκειών όπως διατείνονται οι φανατικοί) και επίσης πως η Ιστορία δεν έχει αντικειμενική βάση, άρα μπορεί να διαμορφώνεται κατά το δοκούν… Οδηγώντας στη λήθη και την ανεστιότητα τους λαούς μιας αυριανής νέας ''αυτοκρατορίας'' των αγορών.
Γι αυτό και οι παραπάνω χρηματοδοτούν κάθε διαστρέβλωση ή απόκρυψη της αντικειμενικής Ιστορίας που στέκει εμπόδιο στην κατά τ’ άλλα … ''Ανοικτή Κοινωνία'', η οποία δεν επιθυμεί εθνοτικές και άρα φυσιολογικές, φυσικές και πολιτισμικές διαφορετικότητες, αλλά την εξίσωση και την απονεκρωτική ισοπέδωσή τους από την ανθρώπινη μνήμη, αναγορεύοντας κάθε ιστορική (πχ Αρχαία Σπάρτη, Πολιτεία Πλάτωνα, κλπ) και σημερινή διαφορετική άποψη σε φασιστική. Έτσι ενοχοποιείται ο έμφυτος πατριωτισμός και η ιστορική πραγματικότητα... Παραμένοντας όμως - κατά σύμπτωση – υποστηρικτές του επίσης Εβραίου Καρλ Μαρξ αναφορικά με τη δυνατότητα ''μη επαναστατικών διαδρομών'' για την επίτευξη του παγκόσμιου κομμουνιστικού οράματος… Όπως επιχειρούνται σήμερα με την παγκόσμια ''πορτοκαλί επανάσταση'' (παγκοσμιοποίηση) ή το ''παγκόσμιο Φόρουμ'' ή τα δήθεν ''περιβαλλοντικά κινήματα'' και τις παραφυάδες τους, τα ηγετικά στελέχη των οποίων στελεχώνουν αργότερα τους φορείς που κατηγορούν...

Ο χρηματιστής και ''φιλάνθρωπος'' Sorosz δραστηριοποιείται σε περίπου σαράντα χώρες, με πολλές από αυτές να τον έχουν κατηγορήσει ανοικτά ότι προκαλεί και εκμεταλλεύεται την αποσταθεροποίηση Κρατών, για να αυξάνει την ήδη τεράστια περιουσία του. Ότι δεν πέτυχε στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν ( και τις PRIO, UNOPS), στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το Αζερμπαιτζάν όπου εκδιώχτηκε ως αποσταθεροποιητικός  παράγοντας, το πέτυχε στη Σερβία, την Γεωργία, την Ουκρανία, τις χώρες της Ινδοκίνας και την Ελλάδα σήμερα… 

Όχι μόνο με τη σχεδιασμένη και επιβεβλημένη οικονομική μας κρίση, με τη χρηματοδότηση των αλυτρωτικών σχολικών βιβλίων των γειτονικών μας κρατών, αλλά και με την έκρηξη του δήθεν ''προσφυγικού'', που στην ουσία είναι ακραίο μεταναστευτικό Ασίας και Αφρικής σε Ελλάδα και Ευρώπη, με πολλές ΜΚΟ κυρίως διεθνείς αμφιβόλου σύστασης και σκοπών, όχι μόνο να υποδέχονται τη σύγχρονη αφροασιατική Εισβολή (που εγκλωβίζεται στη χώρα), αλλά και να την προκαλούν υποβοηθώντας την από τις ακτές της Τουρκίας και της Λιβύης με πλείστες καταγεγραμμένες αποδείξεις. Και το ελληνικό Κράτος απ’ τις μέρες του τελευταίου σοσιαλιστή Παπανδρέου, μέχρι και σήμερα στις μέρες μιας δήθεν σύγχρονης και ευρωπαϊκής Αριστεράς που απαξιώνεται καθημερινά από την ασυνέπεια λόγου και έργων, δρώντας όχι ως χώρα και Πολιτεία που αναγνωρίζει και προστατεύει τα σύνορα και την ασφάλειά της στα πλαίσια των διεθνών κανόνων, αλλά ως ''ανθρωπιστική οργάνωση'' που συναινεί και επιδεινώνει αυτή την πλέον επικίνδυνη κατάσταση με σχέδια μόνιμης εγκατάστασης και υποδοχής όσων κι αν έρθουν, αντί να επικαλεστεί λόγους εθνικής ανάγκης την ώρα που εκφυλίζεται δημογραφικά ο πληθυσμός της λόγω ανέχειας και αθρόας μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό. Μιλώντας μάλιστα για πληθυσμιακές ''ενέσεις''...

Η Σερβία λόγω της ύπουλης δράσης των πλοκαμιών του Sorosz απέκτησε τα αγκάθια του Κοσόβου και  των Σκοπίων. Ας το κατανοήσουμε πριν αποκτήσουμε τα δικά μας αγκάθια απώλειας εθνικής γης ή αγκάθια άλλης αστάθμητης πολεμικής σύρραξης.
Δεν είναι τυχαία η ραγδαία άνοδος των Μ.Κ.Ο. και του ρόλου τους σε όλο τον δυτικό κόσμο, στις πολιτικές εξελίξεις και στις διεθνείς σχέσεις. Πολλές απ' αυτές με ένα δήθεν φιλανθρωπικό προσωπείο καταφέρνουν να χρηματοδοτούνται από τον Ο.Η.Ε., από την Ε.Ε. και από Κυβερνήσεις, συνυφαίνοντας αυτό που λέμε αθέατο Σύστημα. Αντίδραση στα εκφυλιστικά του φαινόμενα ήταν η πρόσφατη ''αστική αντισυστημική'' εκλογή του Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες που ως αγανάκτηση της μεσαίας τάξης των αμερικανών ξάφνιασε τον ανυποψίαστο κόσμο, όσο και η υποστήριξή του από τη Ρωσία του Putin. Μ.Κ.Ο. που χρησιμοποιούν πάντα λεκτικούς εξωραϊσμούς ''εκσυγχρονισμού'', ''κοινωνίας πολιτών'', ''αλληλέγγυων'', κλπ. 
Και πάλι όμως δεν είναι εύκολος αντίπαλος, όταν έχουν διαβρώσει κρατικές δομές σε όλο τον κόσμο και στις υπερδυνάμεις, κυρίως με την κατοχή των media όπως φάνηκε και από την πρόσφατη αποκάλυψη για τα Fake News διεθνώς. Οι καταγγελίες Αμερικανών της κυβέρνησης Trump για την ύπαρξη ενός προκάτοχου lobby που δημιουργούσε τις αιτιάσεις για να εισβάλλει σε χώρες και τις πηγές τους είναι νωπές και παρόμοιες με όσα χρόνια καταγγέλλουν τα ρωσικά media όπως το RT.

Και αυτές τις στρατιωτικές εισβολές ή εξεγέρσεις ακολουθούσαν πάντα ομάδες άγνωστων M.K.O. που προετοίμαζαν το έδαφος της εκμετάλλευσης ''για την εμπέδωση δήθεν της δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας''. Η Δημοκρατία όμως δεν επιβάλλεται και η ελεύθερη οικονομία δε σημαίνει πως είναι ασύδοτη… 

Αφγανιστάν, Ιράκ, οι χώρες της ''αραβικής άνοιξης'' και η Συρία οδηγήθηκαν σε χειμώνες ανέχειας, εμφυλίων και εκφυλισμού που ενισχύει τις ολοκληρωτικές αντιδράσεις των λαών τους και την εθνοθρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση. 
Έτσι και στην καθημαγμένη χώρα μας ενισχύονται οι φίλιες προς τον ολοκληρωτισμό πεποιθήσεις, που δεν βλέπουν δημοκρατική διέξοδο ελπίδας και ανάκαμψης με τα κόμματα της συστημικής δημοκρατίας. Παράλληλα και επειδή αυτές οι τάσεις είναι έκδηλες, ξεφυτρώνουν καθημερινά δήθεν πρωτοβουλίες δημοκρατικής διεξόδου όπως πχ η ''παγκόσμια -λέει -κυβέρνηση Φιλοσόφων'' , ''Κινήματα και Μέτωπα Πατριωτών'' και άλλες φαιδρές, χωρίς ταυτότητα και πλάνο που απαιτούν ευθέως υποταγή για να υφαρπάξουν την αντίδραση των ανυποψίαστων πολιτών, σε μίμηση μάλλον του πειράματος Σώρρα και κάποιων ..εψιλονιακών πλην αψύλιαστων. Γιατί η Βλακεία και η Άγνοια έχουν τον σημαντικό κοινωνικό τους ρόλο ακόμη, στο ανώριμο των δημοκρατιών μας. Η χαμέρπεια των μετακαπιταλισμού και μεταμαρξισμού είναι παρούσα και σε αυτή τη φάση του πολιτικού μας αδιεξόδου, προσπαθώντας να εξαλείψει κάθε περίπτωση αντίδρασης του ελληνισμού, έστω και την ύστατη στιγμή του αδιεξόδου του. Και φυσικά θα παραμένει ικανή να εξαγοράσει ή να τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους και στα πιο ακραία πατριωτικά ή άλλα αθώα κινήματα κατά τη συνήθη πρακτική.

Όμως παρά τη δράση των εκάστοτε Sorosz Foundations, Rockefeller, Ford και άλλων, ο ελληνισμός και Μπορεί και Οφείλει να είναι η καθοδηγήτρια Ψυχή του κόσμου στο τρίπτυχο Ελευθερία, Πρόοδος, Ευημερία και παράλληλα ως κρατική οντότητα να γίνει ένα σύγχρονο ισχυρό Κράτος αντί της θέσης του εξαρτώμενου ουραγού που είναι σήμερα. Ακόμη κι αν αυτή η λύτρωση προκύπτει μόνο μέσα από μια εγγενή εθνική μας αρχαία Τραγωδία, που σημαίνει αναμόχλευση των ταμπού και των πληγών μας και απόρριψη κάθε ιδεολογίας που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην πορεία μας προς το Αύριο... 

Αντίπαλος σε αυτή την κατάπτωση είναι και πάλι ο Χρόνος που οι Έλληνες τον γνωρίζουν καλά σαν αδηφάγο Κρόνο. Εγκλωβισμένοι πάλι στον Πύθωνα (πυθμένα) του προαιώνιου μύθου γενιές ολόκληρες αναμένουν τον Έ Φη(οί)βο που θα ξανασκοτώσει τον Πύθωνα μέσα από τις συνειδήσεις των Εσθλών της κρίσιμης γενιάς, οδηγώντας στην έξοδο, στο Φως. Ο νέος ελληνισμός ως άλλος Νεοπτόλεμος μαχητής χορεύοντας πυρρίχιο θα επιφέρει το Αυτονόητο του πανανθρώπινου αιτήματος είτε με την Πειθώ, είτε με την Ανάγκη που μαζί με τον Έρωτα κυριαρχούν ακόμη ως Δίνη πέρα και πάνω από τους θεούς, διαιρώντας και ζευγνύοντας τα πάντα δαμιουργικά. Κι οι νέοι Νόστοι θα είναι τα έπη αυτής της Επιστροφής. Η Φύση άλλωστε είναι ζωντανή και αυτορυθμιστική απέναντι σε κάθε Ύβρη εναντίον της, τόσο ώστε να δείξει σε ''δημοβόρους βασιλείς ''πως δεν ''ανάσσουν επί ουτιδανοίσιν'' - Αχιλλέας - Ιλιάδα Α 231...      

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Αγία Θεοδώρα Βάστα

Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας στην επικράτεια του Βάστα Αρκαδίας και στα όρια της Μεσσηνίας που εόρταζε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, είναι το 5ο κατά σειρά επισκεψιμότητας 'προσκύνημα' της χώρας. Ο λόγος  γνωστός και αμφίσημος μεταξύ του θαύματος της Φύσης και του θαύματος της Πίστης. Το ζήτημα  αφορά τα 17 δέντρα που εμφανίζονται στην οροφή του σαν να φύονται από αυτή.
Η παράδοση για την αγία είναι γνωστή και στα πλαίσια της 'επιτρεπτής θρησκευτικής μυθοπλασίας' και παρότι δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα και έγινε γνωστή ως παράδοση πρόσφατα,  έχει ομοιότητες με την παράδοση της Θεοδώρας της Αλεξάνδρειας του 5ου μΧ αι. Συνδετικός κρίκος φαίνεται να είναι ο άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας,  επίσκοπος Χριστιανουπόλεως τον 16ο αιώνα με καταγωγή από την Καρύταινα Αρκαδίας. Στον ίδιο οφείλεται η ανέγερση πολλών ναών στην επικράτειά του μεταξύ των οποίων και ο Αγ. Αθανάσιος της Άνω Καμάρας η ομώνυμη εικόνα του οποίου - όπως έχουμε ξαναπεί -  έφερε κάτω δεξιά την αφιερωματική υπογραφή του Αθανάσιος Αλεξανδρείας…
Ο ναός της αγίας Θεοδώρας σύμφωνα με τις αγιογραφίες του χρονολογείται στον 12ο αι.μΧ.
Ήταν ο αιώνας που ενώ είχαν τελειώσει τυπικά οι εικονομαχίες, τα εικονολατρικά αισθήματα της δυτικής και επομένως της ελλαδικής αυτοκρατορίας ήταν σε πλήρη ισχύ. Η ίδια η εποχή των εικονομαχιών και δη ο 8ος αι.μ.Χ. συντηρούσε μια προφορική μαρτυρία (πηγή - Ουίλιαμ Μίλλερ) για τη δράση της μετέπειτα αγίας Θεοδώρας και σύμφωνα με την οποία, απλά αντικατέστησε τον νεκρό λοχαγό σύζυγό της φορώντας την πανοπλία του και όταν ως ηγέτης εικονολάτρης σκοτώθηκε τάφηκε απόμερα εδώ και με τις τιμές του λοχαγού, αλλά και με τη μυστικότητα που απαιτούσε το αποκαλυφθέν φύλο της. Και η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει καμιά σχέση με τα όσα περί έκλυτου και ανήθικου βίου αναφέρονται στην μεταφερόμενη όπως είπαμε σημερινή παράδοση...
Μια άλλη εξίσου σημαντική εκδοχή ως ιστορική μαρτυρία είναι η άποψη (Μπάκας – Θεοδώρα Αυγούστα ) πως η τελευταία αυτοκράτειρα της μακεδονικής δυναστείας που βασίλεψε σαν άνδρας μόλις για ένα έτος  1055-1056 προκαλώντας την οργή ιερατείου και θρησκόληπτου όχλου, μεταφέρθηκε και εκτελέστηκε εδώ με πλήρη μυστικότητα από τον διάδοχό της Μιχαήλ ΣΤ' τον Στρατιωτικό, προκαλώντας (ως εικονολάτριδα) μεν λίγο μετά την ανέγερση του ναίσκου από τους πιστούς της περιοχής, αλλά αφήνοντας να χαθεί στην παράδοση η επωνυμία της ως Αυγούστα του Βυζαντίου και το βάρος του εγκλήματος…
Αντί των παραπάνω τα οποία χρήζουν περαιτέρω έρευνας παρατηρούμε σήμερα όχι μόνον την επικράτηση της παραδοσιακής ασάφειας, αλλά και την θρησκοληπτική εκτροπή της υπόθεσης σε θαύμα της πίστης, με δέντρα που ίπτανται στον τύπο και δεν έχουν ρίζες σε όσους άπιστους θέσουν το χέρι τους κάτω αυτών και πως πλειάδα επιστημόνων κατά μόνας και ειδικότητα συνηγορεί στα παραπάνω.


Αλήθεια όμως είναι πως το 1996 το εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας κλήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων να μελετήσει το διατηρητέο κτίσμα, ώστε να προβεί στη συνέχεια η Διεύθυνση στην αποκατάστασή του. Το πρόβλημα ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το θαύμα που συμβαίνει εκεί και το μύθο που είναι διαδεδομένος γύρω από τη δημιουργία της μικρής εκκλησίας.
Το πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί σχετικά με τα δένδρα στη στέγη ήταν να εξακριβωθεί πού κατευθύνονται οι ρίζες τους, χωρίς να προκληθεί το θρησκευτικό αίσθημα των ανθρώπων της εκκλησίας και των κληρικών, που ήταν παρόντες σε όλη την έρευνα. Μετά από μία επιτόπου εκτίμηση της κατάστασης αποφασίστηκε ότι γεωραντάρ υψηλής συχνότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στους τοίχους του κτηρίου μαζί με ηλεκτρική τομογραφία με πολύ μικρά ηλεκτρόδια, έτσι ώστε να υπάρξει διπλός έλεγχος της μεθοδολογίας. Πράγματι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν (και ήταν η πρώτη φορά που γεωφυσικές μέθοδοι εφαρμόστηκαν με επιτυχία σε κτίριο στην Ελλάδα) ήταν τομογραφία γεωραντάρ και ηλεκτρική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ριζικό σύστημα των δένδρων έχει διεισδύσει στην πέτρινη κατασκευή των τοίχων, δημιουργώντας κενά. Μέσω αυτών φτάνει στο έδαφος, δημιουργώντας στην πραγματικότητα ένα πλέγμα που κρατάει το κτίριο όρθιο. 
Tα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχυσαν άπλετο φως στο μυστήριο και έδωσαν στη Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων όλες τις αναγκαίες απαντήσεις για να προχωρήσει με ασφάλεια στην αποκατάσταση της Εκκλησίας της Αγίας Θεοδώρας. Αποδείχθηκε ότι οι ρίζες ακολουθούν τα διάκενα που υπάρχουν μέσα στους πλευρικούς τοίχους πλάτους σχεδόν ένα μέτρο δημιουργώντας απωθητικές τάσεις μεταξύ των λίθων και έτσι καταλήγουν στο έδαφος. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου ριζών που ενισχύει το κτίσμα από στατική άποψη αντιτιθέμενο στο φορτίο της στέγης, αλλά καταστρέφοντας συγχρόνως τους πέτρινους τοίχους. Αποδείχθηκε επίσης ότι ο νότιος τοίχος είναι σχεδόν ανέπαφος ενώ φαίνεται να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κενό στον βόρειο.

Σύμφωνα με τη μελέτη και καταγραφή των στατικών και δομικών προβλημάτων του μονόχωρου ναϋδρίου, που συνέταξε ο αρχιτέκτων της Υπηρεσίας Μεταβυζαντινών Αναστηλώσεων κ. Ν. Χαλκιολάκης, στη στέγη του υπάρχουν 17 δένδρα ύψους 8-14 μέτρων με ρίζες αφανείς. Οι ρίζες τους έχουν εγκλωβίσει τις σχιστόπλακες της στέγης, έχουν διαπεράσει τους τοίχους και φθάνουν ώς το έδαφος του ναού, που βρίσκεται δίπλα σε ποτάμι και κάτω από το οποίο υπάρχουν πηγές νερού. Τα περισσότερα (14) από τα δένδρα αυτά είναι πουρνάρια, υπάρχει όμως και μια μεγάλη κοκκορεβιθιά, που φυτρώνει μέσα από τον τοίχο πάνω από το πορτάκι, δύο φιλύρες και ένα σφενδάμι. Οι κορμοί τους έχουν πλάτος 25-45 εκ. και ένα παχύ στρώμα νεκρών και σαπισμένων φύλλων και ξερόκλαδων έχει επικαθήσει στη στέγη του ναού. Τα κονιάματα της ακανόνιστης τοιχοποιίας έχουν αποσαθρωθεί, οι τοίχοι παρουσιάζουν απόκλιση 15 εκ. και οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό έχουν καταστραφεί λόγω των πιέσεων των ριζωμάτων. Το κτίριο έχει υποστεί τουλάχιστον 8 μερικές επισκευές και στηρίξεις, ενώ το τσιμέντο που έχει χρησιμοποιηθεί επιδεινώνει το πρόβλημα της υγρασίας.
( ΤΑ ΝΕΑ , 28-11-1997 , Σελ.: P03 Κωδικός άρθρου: A16002P031 ID:145791)

Πράγματι τα έτη 1998-1999 έγιναν οι εργασίας συντήρησης – αποκατάστασης.
Ο καθαρισμός και η αρμολόγηση της τοιχοποιίας έγιναν χωρίς τσιμεντενέσεις, ώστε να μην ξεραθούν οι ρίζες των δένδρων. Για την προστασία των τοιχογραφιών (βάσει των οποίων η εκκλησία χρονολογείται στον 12ο αιώνα), αφού δόθηκε κανονικό σχήμα στην οροφή (τριγωνικό) και καθαρίστηκε από το μικρό στρώμα χώματος και φύλλων που υπήρχε, τοποθετήθηκε ασφαλτόπανο για προστασία από την υγρασία. 
Τα δέντρα δεν πειράχθηκαν καθόλου. Το ασφαλτόπανο δέθηκε γύρω από κάθε δένδρο με κολάρο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η υγρασία που περνάει κάτω από αυτό. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σκεπή από σχιστόπλακες (η οποία χρειάστηκε να κατασκευαστεί δύο φορές αφού την πρώτη έσπασαν ένα βράδυ οι "πιστοί" της περιοχής). 
Οι εργασίες περιλάμβαναν και βελτιώσεις στον χώρο γύρω και εξωτερικά της εκκλησίας. Υπάρχει επίσης μελέτη για την ολοκληρωτική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, (πέτρινη γέφυρα στο ποτάμι αντί της τσιμεντένιας, πλακόστρωση μεγαλύτερου τμήματος, δημιουργία χώρου στάθμευσης, κλπ.), είναι όμως άγνωστο κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί, γιατί η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει κηρύξει την περιοχή γύρω από την Εκκλησία ως 'Ζώνη Α', όπου δηλαδή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία οικοδομική δραστηριότητα.

Η επιστήμη λοιπόν και έλαβε γνώση και παρενέβηκε με τον προσήκοντα σεβασμό στα ιερά. Τόσο ώστε να είναι τουλάχιστον αγενές το ότι όχι μόνον δεν αναφέρεται σήμερα, αλλά και οι σχετικές αναφορές χάνονται διαδοχικά από το net  (http://news.pathfinder.gr/periscopio/3630.html )  (https://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=169401&p=2565190)
 (https://www.scribd.com/doc/5218187)

Τα παραπάνω παρατίθενται με σεβασμό στα ιερά και την θρησκευτική πεποίθηση του καθενός, αλλά κυρίως με σεβασμό στην αλήθεια, η οποία δεν θεωρούμε ότι βλάπτει τα ορθώς κείμενα της ελλαδικής Ορθοδοξίας. Απεναντίας θεωρούμε ότι η υπερβάλλουσα θρησκοληψία τα βλάπτει και μάλιστα ιδιαιτέρως βλάσφημα κατά τις αρχές της, οδηγώντας σε άλλες ατραπούς…

Για την ιστορική τάξη, θα σημειώσουμε πως η περιοχή ανήκει γεωγραφικά στις ΒΑ υπώρειες του Τετράζιου (Νόμια όρη) αντιδιαμετρικά και σε μικρή απόσταση από τον ρου του ποταμού Νέδα, τα νυμφαία και τα άντρα (σπήλαια) του οποίου πλαισιώνονται μετέπειτα από εκκλησίες της Παναγίας. Τα Νόμια όρη γειτνιάζοντας με το όρος Λύκαιο και το ναό του Επικούρειου στις Βάσσες, ήταν κορεσμένα λατρευτικά (όρος του Πάνα, νύμφες τροφοί Δία, Άρτεμις Σώτειρα, κλπ). Στην κορυφή τους 1364μ. ήταν το κάστρο της Είρας του Αριστομένη και των Μεσσηνίων που αλώθηκε από τη Σπάρτη έπειτα από 11ετή πολιορκία. Τα δε σπήλαια στα νότια ανήκαν στη Δήμητρα Μελαίνη και την Ευρυνόμη όντας τα σημαντικότερα στον ελλαδικό αρχαιολογικό χώρο. Από δε τις νύμφες Νέδα, Θεισόα και Αγνώ υπολείπεται το νυμφαίο της τελευταίας. Ο τοπικός τύπος (http://figalos.blogspot.gr/p/blog-page_29.html) έχει καταγράψει προ λίγων δεκαετιών την ανεύρεση ορειχάλκινων αγαλματιδίων στην αναφερόμενη περιοχή με άγνωστη ταυτότητα και κατάληξη...

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Το Όραμα του Γέρου

Κι ως τους κυνήγησε η τουρκιά απ’ όλα τ’ άλλα μέρη
έσωσε κει στην ερημιά και στου βουνού τ’ αγέρι
μονάχος με το άτι του, άγριος κι αρματωμένος
χωρίς πληγή που να πονεί κι ας είναι ματωμένος 

Μα ένα βάρος στην καρδιά μια θλίψη τον κατέχει  
που ' ναι μεγάλη και τρανή άνθρωπος να την έχει

Βρήκε κοτρόνι ριζιμιό έξω από ξωκλήσι
Κι έκατσε ν’ αναρωτηθεί μες της ψυχής τη δύση:
Έρμη πατρίδα!... πως μπορείς να ‘σαι αλυσοδεμένη!
Που 'ναι η κυρά η Παναγιά κι οι τόσοι αντρειωμένοι
Που σε κρατάγαν ζωντανή, λαμπρή και δοξασμένη..

Κι όπως καθότανε βαρύς με την καρδιά θλιμένη
Η κούραση του χαλασμού ύπνο κλεφτό του φέρνει
Και τότε βλέπει απάνω του νεφί λαμπρό να βγαίνει
Και μέσα σ’ άσπρη φορεσιά κάποια θεά να κραίνει:

- Γιατί γιαγέρνεις λυπηρός; Τι σ’ έχει γονατίσει;

Κρίμα βαρύ τη μοίρα του Έλληνας να θρηνήσει!

Δεν είσαι συ για να θρηνείς, σήκω λοιπόν και κίνα

Και το μεγάλο πόλεμο μονάχος σου ξεκίνα!


Σαστίζει ο Γέρος και δειλά τα μάτια της γυρεύει
Ποια είσαι συ; - τηνε ρωτά - τι θάμα με παιδεύει;
Άλλοι με λένε Παναγιά, άλλοι Αθηνά Παλλάδα
Είμαι το πνεύμα της φυλής, η ζωντανή Ελλάδα!

Ήρθε η ώρα στρατηγέ και νιώσε το καθάρια
Της λευτεριάς, που έρχεται με φτερωμένα αχνάρια
Κι αυτό που θέλεις και ζητάς σε σένανε ανήκει
Αν την κερδίσεις μοναχός με το αίμα σου τη νίκη
Αν λαχταράς τη Λευτεριά σε άλλους μην ελπίζεις
Μόνος σου πάρτην αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις..

- Μόνος μου; -κάνει ο Γέροντας - για κοίταξε κυρά μου
Όλοι μ’ εγκαταλείψανε κανείς ολόγυρά μου!

Αρχαίο κάλλος η φωνή έχει που τ’ απαντάει :
- Φτάσε εκεί που δεν μπορείς κι η μοίρα θα σε πάει!
Το δίκιο για τη Λευτεριά αυτό μονάχα φτάνει
Κι ολόγυρά σου όπου διαβείς θα ‘ρχεται ανθρωπομάνι
Σήκω ξεκίνα στρατηγέ και βιάστηνε την ώρα
Και θα σηκώνω δίπλα σου ένα λαό, μια χώρα!

- Και πως θ αντέξω; - τη ρωτά - σε τέτοιο μονοπάτι;
Δεν έχω άλλονε σιμά εξός το πέρφανο άτι!
- Αυτό σου είναι αρκετό Ακρίτα στην πορεία
Μ’ αυτό θα φτάσεις, θα διαβείς μ’ αυτό στην ιστορία!

Εφρούμαξε το άλογο σαν έφευγε το θάμα
Κι αναπετάχτη ο στρατηγός ομνύοντας το τάμα :
- Δίπλα μου στέκε Παναγιά και θα 'ρθει κείνη η ώρα
Να σε δοξάζει ο λαός σε μια καινούργια χώρα!

Πεζεύει κι αρματώνεται κι ολόκορφα τραβάει
Και πάνω ο ήλιος ο λαμπρός κρυφά χαμογελάει
Ρίχνει τον ίσκιο τον τρανό στο γέρο στρατηλάτη
Καθώς το δρόμο της Τιμής παίρνει καβάλα στ’ άτι

Σήμερα στέκει ο στρατηγός μπρούτζινος ξεγερμένος
Σε χώρα μισολεύτερη κι ειν’ προβληματισμένος
Σαν να μην τον γρικά κανείς να δείχνει στους αιώνες
Και στους λαούς, της Λευτεριάς πως γίνονται οι αγώνες...

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ελληνισμός


Σήμερα, στην καθημαγμένη από την πολυετή οικονομική κρίση χώρα, κυριαρχούν δυο σχολές πολιτικής σκέψης. 
Η μια είναι η συμβατική, η οποία θεωρεί πως η συμμετοχή μας στην ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτη με κάθε κόστος και επομένως περνάει μέσα από την υποστήριξη και αποδοχή της συμβατικής σύγχρονης δημοκρατίας μας, με ότι και αν αυτή συνεπάγεται όσον αφορά σε αρνητικές πολιτικές ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου ευρωπαϊκής - και άρα αναγκαστικής - εφαρμογής. Σκοπός και στόχος του, είναι η από τα μέσα βελτίωση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και άρα και της χώρας μας, εφόσον τα εχέγγυα, οι αρχές και η προσήλωση της Ε.Ε. στην δημοκρατία και την πρόοδο είναι πλεονεκτήματα παγκόσμιας εμβέλειας.
Η δεύτερη σχολή σκέψης είναι η αντισυμβατική, η οποία θεωρώντας την Ε.Ε. ως υπεύθυνη και εκπρόσωπο κάθε δεινού για την ελληνική κρίση, ακριβώς εξαιτίας του εφαρμοσμένου νεοφιλελευθερισμού της, θεωρεί πως η έξοδος από την Ε.Ε., η αυτόνομη και απομονωμένη εθνική πορεία είναι μια λύση ανάγκης και απεξάρτησης, που θα οδηγήσει σε μια αυτόνομη πρόοδο τη χώρα και το λαό, στα πλαίσια είτε ενός ακροδεξιού πατριωτισμού είτε μιας νεομαρξιστικής πραγματικότητας.

Στις δυο παραπάνω σχολές σκέψης, θα πρέπει κανείς να δει αναλυτικά και πολύ προσεκτικά τα επιμέρους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και πως αυτά επηρεάζουν άμεσα ή θα επηρεάζουν και μακροσκοπικά την ελληνική πολιτική πραγματικότητα στο χρόνο και την τύχη του ελληνισμού και σαν έθνος και σαν λαό. Έπειτα θα πρέπει να εντάξει όλα αυτά τα δεδομένα στην παγκόσμια πραγματικότητα και στα δικά της σημερινά και δη πολιτισμικά δεδομένα, που σηματοδοτούν μια σύγχρονη πορεία της ανθρωπότητας συνολικά σε μια κοινή πορεία συνεργασίας, απέναντι σε κοινά και μεγάλα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης από κοινού. Από αυτό και μόνο συμπεραίνεται πως ο απομονωτισμός είναι τουλάχιστον οπισθοδρομικός, αν όχι άκρως επικίνδυνος για την επιβίωσή μας.

Ο παγκόσμιος χάρτης συναποτελείται από τέσσερις τομείς ή πόλους πολιτισμικής και στρατηγικής συνεργασίας τον ΒΔ (ΗΠΑ – Βρετανική Κοινοπολιτεία – Ενωμένη Ευρώπη) τον ΒΑ ( Ρωσία ) τον Νότο (Αφρική – Λατινική Αμερική) και την Ανατολή ( Κίνα – Ινδία – Ισλάμ ), τοποθετώντας μας πολύ κοντά στην τομή αυτής της διαίρεσης, γεγονός που χρήζει αυξημένης στρατηγικής αντίληψης για κάθε επιλογή. Η φυσική μας θέση πολιτισμικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε σαφήνεια. Και η Ε.Ε. παρά τις αδυναμίες της και τις αρνητικές επιρροές της από άλλους πόλους αντιπαλότητας, δεν παύει να είναι η πιο πολιτισμένη ήπειρος του πλανήτη στη βάση των διαχρονικών και κλασικών αξιών που συνιστούν τον πολιτισμό. Κι αυτός της ο πολιτισμός έχει ελληνική, διαχρονική και πανανθρώπινη προέλευση και εμβέλεια.

Επιπλέον αυτός ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός, είναι το υπέρτατο και το απόλυτο όπλο υπεράσπισης και του ελληνισμού ως ιδέα και έθνος, αλλά και του πανανθρώπινου πολιτισμού σε ένα προσεχές αύριο, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και εντός, αλλά και έξω και πέρα από τον μικρό μας πλανήτη. Ελευθερία – Δημοκρατία – Ευημερία και Πρόοδος είναι οι συνισταμένες της ελπίδας της ανθρωπότητας στο κάθε αύριο. Και σ’ αυτό τον αγώνα της ανθρωπότητας, ο ελληνισμός οφείλει να είναι συμμέτοχος στον πυρήνα του και όχι να απουσιάζει απομονωμένος τυχοδιωκτικά σε μια άκρη του σύγχρονου κόσμου.

Η πολιτική ιδεολογία η οποία εκφράζει και προωθεί τα παραπάνω ανεξαρτήτως κομματικών στερεοτύπων είναι ο ριζοσπαστικός κοινωνικός φιλελευθερισμός, ( http://kamararc.blogspot.gr/2011/10/blog-post_12.html ) που πλέον καλείται να επαναπροσδιοριστεί και να ανακάμψει σε όλες τις πολιτικές και προς όφελος όλων των λαών του κόσμου. Ενός κόσμου που οφείλει να βαδίσει προς την συνεργασία και την ενότητα και όχι αναχρονιστικά πίσω προς τη διαίρεση και τον πόλεμο. 

Όσοι λοιπόν μιλούν για ελληνισμό, θα πρέπει να γνωρίζουν πως αναφέρονται σε κάτι που τους προσπερνάει κατά πολύ, από τα μικρά και στενά μας κρατικά όρια. Κι αυτός ο ελληνισμός για να βοηθηθεί, να αναζωπυρωθεί και να γητέψει ξανά το πολιτισμικό αδιέξοδο της ανθρωπότητας, οφείλει να συμμετέχει και να εκπορεύεται σήμερα από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιζητώντας την Ένωση όλου του κόσμου στις τέσσερις παραπάνω συνισταμένες της ελπίδας της ανθρωπότητας. Κάθε άλλη εκδοχή επί του παρόντος θα είναι και άνοη και επικίνδυνη. 

Επί του παρόντος, γιατί τα παραπάνω εξαρτώνται από το μέλλον της ΕΕ - ειδικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας - και κυρίως από την αποκήρυξη του ασύδοτου νεοφιλελευθερισμού της και τον προσανατολισμό της στον υγιή κοινωνικό φιλελευθερισμό, την προοπτική της πλήρους πολιτικής της ένωσης σε μια ομοσπονδία δημοκρατιών, την ανεξάρτητη πορεία της στον κόσμο και τις καλές σχέσεις και με την Δύση, αλλά και με τη Ρωσία. Όπως και να 'χει το μέλλον της Ευρώπης θα κρίνει και το μέλλον της Ελλάδας. Χρέος μας να συμβάλλουμε ώστε να είναι καλύτερο αμοιβαία, ξεκινώντας απ' τη δική μας δημιουργική αναδιάρθρωση. Κυριολεκτικά δημιουργική αναδιάρθρωση που σημαίνει πρωτίστως πολιτισμική, μέχρι του βάθους θεσμών, εννοιών και αξιών. Διαφορετικά η έσχατη εθνική μας λύση επιβίωσης θα είναι μια αναγκαία και λυτρωτική Τραγωδία...
Με σκοπό να μας επανατοποθετήσει δυναμικά και από μηδενικής βάσης στην κληρονομική ατραπό της λιογέννητης γενιάς μας και στις αρχέγονες αξίες και πρακτικές της... Γιατί δεν είμαστε απλά ένα ακόμη έθνος του κόσμου. Είμαστε η Ψυχή της ανθρωπότητας...   

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Ανείπωτο Σενάριο

Όχι δεν αφορά το Survivor... Αλλά κάτι σαν το σεισμό που έρχεται ξαφνικά με μια βοή και ύστερα η Γη χορεύει ροκ εντ ρολ. Έτσι είναι τα ζόρικα (ακραία) σενάρια. 
Καλοκαίρι λοιπόν... Όλη η Ελλάδα μια θερμόπληκτη παραλία. Με ρεκόρ και επιτυχίες λέει στον τουρισμό και κυρίως σ΄ αυτόν. Όπως όλες οι εξαρτημένες ή  αναπτυσσόμενες χώρες, παρότι τυπικά και παρά τα μνημόνια χάριν Ε.Ε. ανήκουμε στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Πολιτικά και μετά τη δεύτερη αξιολόγηση των προγραμμάτων δανεισμού από τους θεσμοδανειστές δείχνει να κλείνει -τυπικά έστω -το θέμα μνημόνια και επιτήρηση και να χαλαρώσουν λίγο τα κοράκια και τα μνημόσυνα από τις τηλεπερσόνες στο TV. Αλλά η ειδησεογραφία απεικονίζει την επόμενη μέρα της αντιπαλότητας του κομματισμού πάνω σε αυτό το θέμα. Λες και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λες και χάθηκαν οι βάρβαροι. Και πλέον τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους?
Αλλά αυτήν ακριβώς την ώρα και την εποχή της νωχελικής πολιτικής θερμοπληξίας στις παραλίες της εθνικής μας ελαφρότητας, εξακολουθεί να αιωρείται πάνω μας ένα σενάριο τόσο επικίνδυνο, που παλιότερα περιγράφοντας το ''τέλος εποχής''  το λέγαμε ανείπωτο…

Ας το περιγράψουμε λοιπόν όπως το σκιαγραφεί η επαναδιαίρεση του πολιτισμένου κόσμου, ο νέος ψυχρός πόλεμος και ο ενεργειακός ανταγωνισμός. 
Γεωπολιτικά η αντιπαλότητα ΗΠΑ – Ρωσίας έχει μεταφερθεί στη θερμή σκακιέρα των Βαλκανίων με την ευμετάβλητη πολιτική υπό το βάρος εθνικιστικών και θρησκευτικών αντιθέσεων, που δεν έλυσαν αλλά ενέτειναν οι πρόσφατοι πόλεμοι και οι ανιστόρητες εδαφικά και εθνοτικά δημιουργίες μιας σειράς μικρών κρατών, που καλούνται σε διπλωματικό επίπεδο να επιλέξουν άμεσα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Η σκιώδης αμερικανική πολιτική (πίσω από τον εκάστοτε πρόεδρο) ενθαρρύνει τον αλβανικό εθνικισμό - που μπορεί να προσεγγίσει ευκολότερα από όλους ως λαό αντιρωσικό - για μια μεγάλη Αλβανία, θέμα όμως που μπορεί να προκαλέσει άμεσα διαβαλκανικό πόλεμο.
Η Αλβανία και οι αλβανικοί πληθυσμοί Σκοπίων και Κοσόβου, όπως και οι ισλαμικοί πληθυσμοί Βοσνίας και Μαυροβουνίου είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον στρατό του ISIS με εκατοντάδες τζιχαντιστές που πολέμησαν εκεί και μετά την ήττα στη Συρία από Ρώσους και Κούρδους επιστρέφουν ήδη στις βαλκανικές χώρες τους. 
Παράλληλα η νεοοθωμανική Τουρκία που κινδυνεύει είτε με εμφύλιο, είτε με διαμελισμό, θέλει επίμονα να εξάγει το πρόβλημά της δυτικά, βασιζόμενη σε συμμάχους ισλαμιστές στα Βαλκάνια αλλά και στην κατάσταση της Ελλάδας που μόλις βγαίνει τυπικά από έναν οικονομικό πόλεμο.
Προγεφυρώματα κάθε κίνησης δυτικά η Τουρκία θεωρεί τα νησιά του Αιγαίου που όλως συμπτωματικά είναι γεμάτα από ισλαμιστές ''πρόσφυγες'' κάθε εθνικότητας καθοδηγούμενους από περίεργες ΜΚΟ αμφιβόλου συστάσεως και σκοπών. Άρα η Τουρκία έχει ήδη στα νησιά μας εν δυνάμει τζιχαντιστές προς τους οποίους ως σουνίτικη χώρα ποτέ δεν έκρυψε την αλληλεγγύη της. Κάθε άλλη ''ανθρωπιστική'' άποψη είναι τουλάχιστον αφελής.
Στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι ήδη για δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν αφομοιώθηκαν καν ως φιλέλληνες ή μεθέχοντες της ελληνικής κουλτούρας μισό με ένα εκατομμύριο Αλβανοί μετανάστες που μεθούν στην ιδέα μιας ''μεγάλης Αλβανίας'' και συνάμα κανείς τους δεν κρύβει τα φιλοτουρκικά του αισθήματα.
Παράλληλα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, άλλο μισό εκατομμύριο προσφυγομετανάστες από Ασία και Αφρική, που δε θα είχαν καμιά αντίρρηση για ένα Χαλιφάτο υπό τις εντολές της ''Σαρία'' τους, την οποία ένεκα κουλτούρας τη θεωρούν ανώτερη από κάθε Νόμο.
Η Κύπρος μια ακόμη πληγή που δυστυχώς δεν κλείνει με καμιά ομόσπονδη λύση, απεναντίας έτσι θα νομιμοποιεί την εισβολή και την κατοχή της από τους Τούρκους, που μέσω μιας υπό πίεση λύσης ζητούν να ελέγχουν νομότυπα όλη τη μεγαλόνησο και άρα την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κόντρα Ε.Ε. – Βρετανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας δημιουργεί ρευστές και φολκλόρ καταστάσεις που δείχνουν να μεγαλώνουν τις αποστάσεις του διχασμού του πολιτισμένου κόσμου παρά να τις γεφυρώνουν. Δυνάμεις ταχείας επέμβασης και αντιπυραυλικά συστήματα έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά μήκος των ευρωρωσικών συνόρων για μια δήθεν ''ρωσική απειλή''. Πίσω από αυτή την παράνοια τα νήματα τα κινεί ο Τεκτονισμός της επιζητούμενης παγκόσμιας  Νέας Τάξης πραγμάτων που θα προκύψει μέσα από έναν σχετικά ελεγχόμενο Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο ή και έναν πυρηνικό όλεθρο για όποιον παρανοϊκό  θεωρήσει πως ίσως έχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και της δικής του ασφάλειας. Έστω και αν αυτό σημαίνει πως 5-6 δισεκατομμύρια ανθρώπων θα χαθούν μεμιάς. Αυτό βέβαια ανήκει στα ζητούμενα αποτελέσματα...

Στα ζητούμενα αποτελέσματα ανήκει επίσης και η δραστική λύση στο παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα της περιρρέουσας φούσκας των 70 τρις, που μόνο με παγκόσμιο πόλεμο κλείνουν χωρίς να βαρύνουν τη νεοταξική ελίτ που ελέγχει τον πλανήτη. Και φυσικά ο πλήρης έλεγχος των εναπομεινάντων πόρων και πληθυσμού υπό το δέος της στρατιωτικής καταστολής θα είναι δεδομένος...

Σε ιδεολογικό επίπεδο, η αναγκαία ''μεταπολεμική πανθρησκεία'' των μαζών έχει ήδη ξεδιπλωθεί παγκόσμια με τον απίστευτα αποδεκτό από Στοές, Κράτη, πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες κάθε δόγματος νέο ''Μεσσία'' Sun Yong Myoung Moon  (Yong = Δράκος) της Ενωτικής Εκκλησίας όπως οι ίδιοι την αποκαλούν…
Όλα λοιπόν είναι έτοιμα και ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος υπό διάφορες μορφές έχει ήδη ξεκινήσει σε ελεγχόμενο ακόμη στάδιο με καθημερινή ειδησεογραφία αντιπαλότητας.
Αν από τα παραπάνω συνάγεται πως ο παγκόσμιος Τεκτονισμός ή Νέα Τάξη ή Δρακονιανοί ή ''ερπετά του τόκου και της βόμβας'' κινούνται προς την τελική επικράτησή τους στον πλανήτη υπό τις οδηγίες του ''θεού Χρήμα'', τότε ναι ο μόνος αντίπαλός τους είναι ο ελληνισμός ως Ιδέα πανανθρώπινη που αφορά αξίες με κεντρική την Ελευθερία και με άξονες σκέψης τον ανθρωποκεντρικό και τον φυσιοκεντρικό όπως επιτάσσει η Γνώση, η Επιστήμη και η Πρόοδος των λαών της Γης.

Με αυτά τα δεδομένα και υπό ένα τέτοιο σενάριο παγκόσμιας αντιπαλότητας, οτιδήποτε ελληνικό θα θεωρείται ''κόκκινο πανί'' για τους νεοταξίτες εκπροσώπους της Επόμενης Ημέρας - επί ερειπίων, όπως αυτοί την επιθυμούν. Και ναι μεν ο ελληνισμός είναι Ιδέα και ενυπάρχει σε όλους τους πληθυσμούς της υφηλίου, αλλά το μένος των εχθρών είναι πολύ πιθανό να στραφεί επί παντός ελληνικού και όχι απλά για ένα νέο ''ες έδαφος φέρειν παν τι το ελληνικόν'' αλλά για τον αφανισμό της παρουσίας της από τον παγκόσμιο χάρτη...
Άρα και τα σημερινά πάθη της χώρας Ελλάδα ίσως να μην είναι αρκετά και να επιζητάται ένας βιολογικός αφανισμός των Ελλήνων, που μόνο κατ' όνομα αποτελούν ιδεατό εμπόδιο.

Όσο και να φαντάζει απίθανο ή τραβηγμένο σενάριο, γεγονός είναι πως στα χρόνια των μνημονίων έγιναν προσπάθειες υποτίμησης της υπόληψης των Ελλήνων παγκόσμια. Έγιναν ακόμη προσπάθειες ενοχοποίησης της Ελλάδας για τα παγκόσμια δεινά, ώστε να δοθεί μια αφορμή να χτυπηθεί ανελέητα.
Σήμερα που αυτά δεν έγιναν και υπό την πρόφαση της παγκόσμιας τρομοκρατίας του Χαλιφάτου των σουνιτών κι ενώ νομίζουμε ότι επιστρέφουμε σε κανονικότητα ως χώρα -αλλά όχι ακόμη ως λαός -, υπάρχουν ακόμη προϋποθέσεις για μια τυφλή επίθεση στη χώρα με σκοπό τη γενοκτονία του ελληνισμού στα πλαίσια μιας ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης σε Βαλκάνια και Αιγαίο. Κι αυτή είναι μέσα από ένα συνδυασμό Ισλαμιστών, Αλβανών Ουτσεκάδων και Τούρκων συνδυασμένα και αιφνιδιαστικά. Οι ενδείξεις, οι απειλές, οι κραυγές, οι αναθεωρητισμοί είναι έκδηλοι καθημερινά. Η πρόφαση τους λείπει, ή η αφορμή ή ακόμη χειρότερα η στημένη προβοκάτσια.

Μακάρι να μη γίνει ποτέ και να παραμείνει σενάριο. Αλλά τα δεδομένα που συνηγορούν σε ένα τέτοιο σενάριο είναι πιο υπαρκτά από ποτέ, δεδομένων και των συνεχών νατοϊκών ή διακρατικών πολεμικών ασκήσεων στα Βαλκάνια. Τα μάτια μας ανοιχτά λοιπόν, ειδικά στην προβοκάτσια… 

Η φωτιά της Β.Αφρικής έφτασε στη Μέση Ανατολή και δείχνει να προχωράει προς Τουρκία και ΒαλκάνιαΟι λύκοι γύρω μας καραδοκούν και για να χαλάσουμε κάθε σχέδιό τους οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και έτοιμοι για όλα και σα λαός και σαν πολιτεία. Και ναι μεν η εκάστοτε Πολιτεία έχει την αντίστοιχη μέριμνα, αλλά και εμείς αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος, ας αφήσουμε για όσο χρειαστεί την επικίνδυνη ελαφρότητα, τον ωχαδερφισμό και τον εθνικό διχασμό που υποδαυλίζουν οι εκάστοτε σωτήρες μας. 
Ας είμαστε ξάγρυπνοι και έτοιμοι…       

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Ωγυγία

Όσο η μεταβατική εποχή μας θα πλησιάζει όλο και πιο πολύ -αναπόφευκτα- σε αποκαλύψεις που θα φέρνουν την ανθρωπότητα ενώπιον μιας άλλης καλύτερης αντίληψης της πραγματικότητας (συνειδητότητας), τόσο και πιο εκτεταμένες θα είναι οι αντίστοιχες επιστημονικές παραδοχές που θα αφορούν και τη χαμένη γνώση του παρελθόντος.

Κάπως έτσι, μάθαμε ότι βάσει πρόσφατων ευρημάτων στην κάποτε τροπική Μεγαλόπολη της Αρκαδίας ζούσε και τρεφόταν ο μεσόγειος αρχάνθρωπος του 500.000πΧ. 
Που σημαίνει ότι δεν ήρθε από την Αφρική (θεωρία αφροκεντρισμού) όπως μας έλεγαν μέχρι σήμερα καταμπλάκ και στην πορεία ...άσπρισε από το κρύο ή απ΄το κακό του. Αλλά χώροι που αντιστέκονταν σε εποχές παγετώνων ανά ηπείρους ήταν απόλυτα φυσιολογικό να φιλοξενούν αντίστοιχα αρχανθρώπους. Οι οποίοι ήταν εξ’ ίσου φυσιολογικό να διαμορφώνουν με το χρόνο (73 εκατ. χρόνια ζωής ο πλανήτης - 2 εκατ. ο άνθρωπος) τα χαρακτηριστικά των βασικών ανθρώπινων φυλών που υπάρχουν και σήμερα.
Βέβαια η ελληνική γραμματεία ακόμη και στο μικρό ποσοστό που έχει διασωθεί από τη θρησκευτική μισαλλοδοξία, μιλάει για προσέληνους Αρκάδες, για Πελασγούς και λαούς της θάλασσας, για εποχές θεών και τιτάνων, για εποχές γιγάντων, ηρώων και εν τέλει ανθρώπων σε ένα  τεράστιο χρονολογικό βάθος. Και στο πλέον πρόσφατο των 15 ή κατά άλλους 25 χιλιάδων ετών με τέσσερις και όχι έναν καταγεγραμμένους κατακλυσμούς. Ένας και ο παλαιότερος από τους οποίους ήταν ο κατακλυσμός του Ωγύγου - που στα ελληνικά σημαίνει πρωταρχικού - να είναι παγκόσμιος, με άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 150 μέτρα όπως επαληθεύει και η γεωλογική επιστήμη και να οφείλεται σε πτώση μετεωριτών στον ωκεανό ( με αποτέλεσμα τσουνάμι, σεισμούς, ηφαιστειογένεση, καταιγίδες μαύρης βροχής, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας, απότομη τήξη παγετώνων, διαταραχή μαγνητικού άξονα, κλπ ).

Ότι ακολουθεί την απόλυτη καταστροφή, αναγκάζει τον εκάστοτε Λυκάονα (φύλαρχο ηλιολατρικής φυλής αφού λυκ = φως) στην  Αρκαδία (λάρνακα - β άρκα του Δία) που διέσωσε πληθυσμό να ανεβαίνει στην κορυφή του όρους Λύκαιο (φωτεινό) κάθε που έδυε ο ήλιος δυτικά παρακαλώντας τον σε προσευχή να μην χαθεί να επανέλθει και να παραμείνει:
[ Αλ Φα Βη τα Γα Αμα Δε Ελ Τα Εψ Υλών στη Γμα Ινα Ζει Τα Η Τα Θει Τα Ιώτα…]
 Ήλιε Φώτισε Ζωογόνησε τη Γη και διευθέτησε Ήλιε τα της Λάσπης στη Γη(!) Για να Ζουν τα Όντα (!) τα Θυσιάζοντα σε Σένα….

Και φυσικά ήταν το ελληνικό αλφάβητο, αυτή η αρχέγονη προσευχή/επίκληση στον Ήλιο το μόνο που έμεινε προφορικά ως ανάμνηση από έναν απόλυτα κατεστραμμένο πολιτισμό αγνώστου επιπέδου. Ο οποίος όμως  δίνει και αλλού ψήγματα μιας προηγούμενης εποχής όπου οι Αθαναίοι (δωρ. αθάνατοι – Αθηναίοι) συγκρούστηκαν με τους επίσης ανεπτυγμένους - πλην εισβολείς στην Ευρώπη - Άτλαντες. Και ένεκα του παγκόσμιου κατακλυσμού χάθηκαν αμφότερα τα στρατόπεδα κάπου στη σημερινή δυτική Μεσόγειο όπως και η χώρα Ατλαντίδα στη μέση σχεδόν του ομώνυμου ωκεανού. Με αντίστοιχες μνήμες από τους Ίνκας για τον κατακλυσμό της μαύρης βροχής που σε εβδομάδες νυχθημερόν αφάνισε τη μεγάλη νησιωτική πατρίδα τους.  Αλήθειες, στοιχεία και λεπτομέρειες βρίσκει εύκολα κανείς σήμερα στην εποχή του Δια Δικτύου που έρχεται να άρει τη Λήθη, αρκεί να ξεφεύγει και λίγο από το χαρωπό έλος των Social Media...

Η επιστήμη σήμερα έρχεται αργά και σταθερά να επιβεβαιώνει - αναπόφευκτα - κάθε μυθολογική ή ιστορική αναφορά σε παλαιότερους χρόνους χιλιετιών. Το θέμα είναι κατά πόσο ο δυτικός πολιτισμός είναι έτοιμος να δεχτεί επιστημονικές απόψεις που επηρεάζουν τη θρησκοληπτική αφέλειά του. Γιατί ένα συντριπτικό ποσοστό του δυτικού πολιτισμού μας εξακολουθεί να πιστεύει τη Βιβλική εκδοχή δημιουργίας του κόσμου και όχι το προφανές ή το τεκμηριωμένο. Πολύ δε περισσότερο οι σύγχρονοι Έλληνες που αγνοούν όχι μόνον τους τέσσερις κατακλυσμούς της γραπτής τους παράδοσης, αλλά και αυτόν ακόμη του Δευκαλίωνα και της Πύρρας (μετά το 5000 πΧ - σύγχρονος του Νώε) απ’ τους οποίους προέκυψε ο γενάρχης Έλλην-ας και ο ελληνικός λαός εκ του ''λάας'' (τους λίθους). Αντί αυτού θεωρούν προπάτορες και γενάρχες τους τον Αβραάμ και την Εύα όπως έτσι επιτάσσουν τα ελληνοχριστιανικά μας - ετερώνυμα και αρκούντως παράδοξα - ήθη και έθη, παρά την ορθόδοξη και εικονολατρική εμμονή μας διαχρονικά, αν και αυτά είναι λεπτομέρειες μιας άλλης ατέρμονης κουβέντας...

Σημασία έχει πως αυτή η φρικτή αλήθεια της πλάνης είναι τόσο σημαντική που συναθροίζει όλο το εθνικό μας όνειδος. Γιατί αποτελεί μια δομική διαστρέβλωση αντίληψης/συνείδησης που μας αποκόπτει από τον πολιτισμικό ομφάλιο λώρο της ιστορικής γενιάς μας, καθιστώντας μας ανίκανους μιας πραγματικά ελληνικής εξέλιξης και διαδρομής στη σύγχρονη ιστορία.
Αλλά …σιγών θ’όπου δει και λέγων τα καίρια, λέει κάπου στον Προμηθέα Πυρφόρο. Και οι καιροί ου μενετοί, αφού η εποχή των smart phones δεν συνεπάγεται και την εξυπνάδα της ανθρωπότητας...