Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Cyber Space και ΜεταρρυθμίσειςΔιττή αλήθεια είναι πως τα μνημόνια ήταν και παραμένουν καταστροφικά για την Ελλάδα, αλλά παράλληλα η ανάγκη εκσυγχρονισμού της χώρας μέσα από μεταρρυθμίσεις απαρέγκλιτη.
Τραγική διαπίστωση παραμένει πως αυτές οι μεταρρυθμίσεις όφειλαν να γίνουν προ δεκαετίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση ή ακόμη και να γίνονταν σήμερα χωρίς την ελεγχόμενη εσωτερική χρεοκοπία των μνημονίων και την επονείδιστη επιβολή και εποπτεία τους από την Τρόϊκα.
Βέβαια τα αίτια παραμένουν βαθύτερα και αποβλέπουν στο ''οικόπεδο Ελλάς'' και στον εποφθαλμιούμενο πλούτο του, αλλά πάντοτε παραμένει στους λαούς και στη δυνατότητα άριστης εκπροσώπησής τους η τελική επιλογή.
Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, αυτές αποτελούν την καλή όψη της υπόθεσης ''ελληνική κρίση'' υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ακολουθούν τις παρατηρήσεις και οδηγίες της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη δημόσια διοίκηση, οδηγώντας σε ένα κυβερνοχώρο αποφάσεων με βάση την πληροφόρηση εκμηδενίζοντας έτσι την γραφειοκρατία, την τυπολατρεία, την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και την πολυνομία.
‘Ένα σύγχρονο Κράτος Cyberspace θα μπορεί να λειτουργεί σαφώς καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τους πολίτες του και αποτελεί προϋπόθεση για κάθε είδους πλάνο ανάπτυξης μαζί βέβαια με μια σταθερή και ριζοσπαστική φορολογική πολιτική που έλκει κεφάλαια, επενδύσεις και πρωτοβουλίες η οποία σήμερα όχι μόνον απουσιάζει αλλά απεναντίας είναι απαγορευτική για κάθε τέτοια κίνηση.
Αν πραγματικά την οποιαδήποτε Κυβέρνηση την ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η ευημερία θα πρέπει παράλληλα με την ηλεκτρονική μεταρρύθμιση να προσθέσει τις τρεις ακόμη παραμέτρους ανάπτυξης που είναι :
1. η σταθερή σε βάθος χρόνου και ριζοσπαστική φορολογική πολιτική στο 10% για κάθε είδους φόρο 
2. η επαρκής πιστωτική πολιτική με ισχυρό τραπεζικό σύστημα που θα μπορεί να υποστηρίξει επενδυτικές πρωτοβουλίες και
3. η  ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου με αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων και γενναία αύξηση των αμοιβών, ώστε και ο εργαζόμενος να είναι συμμέτοχος της παραγωγής, αλλά και να αυξηθεί ραγδαία η πενιχρή σήμερα κατανάλωση και η ρευστότητα της αγοράς.
Για όσους βλέπουν μονόπλευρα τη σημερινή κατάσταση αρκεί να παραθέσουμε τις επισημάνσεις της έκθεσης του ΟΟΣΑ :

Έκθεση για την γραφειοκρατεία στην Ελλάδα και την ικανότητα της χώρας να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη.
[ OECD : Public Governance Reviews Greece: Review of the Central Administration ]

Οι βασικές διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση περιλαμβάνουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

1) Δεν υπάρχει στρατηγικό όραμα για το ελληνικό κράτος, το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, αναφέρει η έκθεση, ότι δεν υπάρχει στρατηγική και κοινό όραμα για τους στόχους που έχει η Ελλάδα και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επικεντρώθηκε σε φορολογικά ζητήματα χωρίς καμία αίσθηση της ευρύτερης ατζέντας.
2) Είναι διάχυτη η αίσθηση της διαφθοράς στο Δημόσιο, που συνδέεται με την πολιτική και την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει την κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης. 
Τα περίπλοκα οργανογράμματα και η γραφειοκρατία διευκολύνουν τις πελατειακές σχέσεις και τον χρηματισμό.
3) Η κυβέρνηση είναι ασυντόνιστη και με αυτόν τον τρόπο θέτει σε κίνδυνο τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες χρειάζονται συλλογική δράση. Δεν υπάρχει μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των υπουργείων και ο συντονισμός γίνεται μόνο σε υψηλό επίπεδο, κατά περίπτωση.
4) Τα υπουργεία λαμβάνουν αποφάσεις που δεν αντικατοπτρίζονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι μεταρρυθμίσεις, που επιδιώχτηκαν τα τελευταία χρόνια, ήταν αναποτελεσματικές λόγω κακής εφαρμογής από το ελληνικό κράτος.
5) Γίνεται παραγωγή κανονισμών και διοικητικών πράξεων χωρίς παράλληλα να υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση της εφαρμογής. Χρειάζεται επείγουσα προσοχή στη βελτίωση ελέγχου των δαπανών. Ο προϋπολογισμός είναι κατακερματισμένος και δεν υπάρχει καμία χρήση πληροφοριών για τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις που καταγράφονται από την εφαρμογή του.
6) Η διοικητική ιεραρχία είναι «βαριά» και αναξιόπιστη, ενώ αρκετοί ανώτεροι υπάλληλοι ηγούνται σε διευθύνεις-φαντάσματα, χωρίς υπαλλήλους. Τα υπουργεία με την πάροδο του χρόνου έχουν εξαπλωθεί με νέες διευθύνσεις και τμήματα για την εξυπηρέτηση των ημετέρων υπαλλήλων της πολιτικής εξουσίας.
7) Δεν τηρούνται αρχεία στο ελληνικό Δημόσιο και είναι ανύπαρκτη η συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για την εφαρμογή πολιτικών. Η συστηματική χρήση δεδομένων και η χάραξη πολιτικής βάσης δεδομένων θα αποτελέσει «βαθιά πολιτισμική αλλαγή» στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Νομική τυπολατρία...
Η νομική τυπολατρία έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα και ένα νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα του ελληνικού Δημοσίου. Υπουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι αποκλείονται από τη λήψη ακόμα και ήσσονος σημασίας μέτρων εάν ο νόμος δεν το προβλέπει, όπως περιγράφει η Εκθεση του ΟΟΣΑ. Οι υπάλληλοι περιορίζονται στην εφαρμογή των νόμων και των εγκυκλίων. Ο νομικός φορμαλισμός δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την προστασία από τις πολιτικές παρεμβάσεις. «Αντ΄αυτού προκάλεσε αναποτελεσματικότητα σε μαζική κλίμακα», σημειώνουν οι επιστήμονες του ΟΟΣΑ. Εχει δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που δεν παρέχει κίνητρα για πρωτοβουλία από την πλευρά των υπαλλήλων, ενθαρρύνει την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών και όχι την εστίαση στην ουσία του έργου των Υπηρεσιών.

Πολυδιάσπαση των κτιρίων...
Την πολυδιάσπαση των κτιρίων του Δημοσίου καταγράφει ο ΟΟΣΑ ως έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τη μειωμένη παραγωγικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες που περιπλέκει -όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται- την επικοινωνία και τον συντονισμό των διοικητικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αυξάνει τεχνητά την ανάγκη για υπηρεσίες υποστήριξης και επιβαρύνει με γραφειοκρατία και ταλαιπωρία τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Από τα 2.011 κτίρια για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τα 1.048 (52%) είναι ιδιόκτητα, τα 887 (44%) είναι μισθωμένα και 76 (4%) έχουν παραχωρηθεί στο κράτος για δωρεάν χρήση από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ. Η κυβέρνηση καταβάλλει 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο, σε μια περίοδο που απαιτούνται σημαντικές περικοπές λειτουργικών δαπανών.

Χωρίς λειτουργικές υποδομές...
Στα κτίρια που στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες μόνο το 7,86% των κτιριακών υποδομών διαθέτουν προσβασιμότητα για  τα ΑμΕΑ. Παράλληλα παρουσιάζεται απουσία χώρου εστίασης ή κυλικείου στο 95,38% των δημοσίων κτιρίων. Οι χώροι σύσκεψης απουσιάζουν από το 89,51% των κτιριακών υποδομών. Μόνο το 1,29% των κτιριακών υποδομών διαθέτουν χώρο φύλαξης παιδιών.

17.000 νόμοι σε 15 χρόνια για... 27.318 αρμοδιότητες!
Πολυδαίδαλες υπηρεσίες με επικάλυψη αρμοδιοτήτων, έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών ακόμα και μεταξύ των υπουργών είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από την Εκθεση του ΟΟΣΑ. Οπως επισημαίνεται, μόνο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης καταγράφονται 27.318 αρμοδιότητες, οι οποίες αποτελούν τον βασικότερο φραγμό στην προώθηση αλλαγών. Ουσιαστικά από τις 9.816 διαφορετικές υποστηρικτικές αρμοδιότητες που καταγράφονται στα υπουργεία, σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης χωρών όπως η Γερμανία και η Δανία, ανταποκρίνονται σε 26 έως 40 αρμοδιότητες που ανακυκλώνονται.

Τα τελευταία 15 χρόνια εκδόθηκαν σχεδόν 17.000 νόμοι, προεδρικά και υπουργικά διατάγματα αλλαγής αρμοδιοτήτων. Ενας υπουργός με μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά υπουργεία δήλωσε μάλιστα ότι χρειαζόταν κάθε φορά πάνω από ένα χρόνο για να βρει άκρη στα νέα του καθήκοντα. Από το σύνολο των περίπου 17.000 νομοθετικών παρεμβάσεων, εκχωρούνται αρμοδιότητες σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης μέσω 14.362 προεδρικών διαταγμάτων, 2.624 υπουργικών αποφάσεων και 5.532 νόμων, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυνομία. Η επικρατούσα κουλτούρα αφήνει ελάχιστα περιθώρια για συνεργασία μεταξύ των υπουργείων. Η διοικητική κουλτούρα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των τυπικών «αποστολών», όπως ορίζονται στον νόμο.

Εξάπλωση των υπουργείων με copy-paste..
Tα υπουργεία χαρακτηρίζονται από την οργανωτική εξάπλωση. Καθένα από αυτά έχει, κατά μέσο όρο, 439 εσωτερικές δομές (Γενικές Γραμματείες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα). Το μεγαλύτερο μέρος των υφισταμένων τμημάτων δεν έχουν το σωστό μέγεθος για να είναι αποτελεσματικά. Ο αριθμός των ατόμων σε διευθυντικές θέσεις είναι αναποτελεσματικά μεγάλος σε σύγκριση με τον αριθμό των εργαζομένων υπό την εποπτεία τους. Ως αποτέλεσμα, η διοικητική εργασία είναι κατακερματισμένη εντός των υπουργείων. Τα υπουργεία δεν είναι σε θέση να θέσουν προτεραιότητες και αντιμετωπίζουν προβλήματα συντονισμού. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συντονισμός, γίνεται ad hoc, βασίζεται σε προσωπική πρωτοβουλία και γνώση και δεν υποστηρίζεται από τις δομές.

Τα παραπάνω απαντούν στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων χωρίς βέβαια να προϋποθέτουν τη σημερινή οικονομική πολιτική ή να απενοχοποιούν τους υπεύθυνους της συνεχιζόμενης ελληνικής κρίσης. 

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Η τελειότητα της ΤελείαςΠέρα από τις ανάγκες της επικοινωνίας και των συναλλαγών που δημιούργησαν τα σύμβολα της γραφής γραμμάτων και αριθμών, η ανάγκη του κοινωνικοποιημένου ατόμου για την αίσθηση υπαγωγής του σε ένα σύνολο, αλλά και των συνόλων / ομάδων να παρέχουν το συνειρμικό σημείο αναφοράς των μελών τους σε κάτι κοινό, γέννησε τη δημιουργία και τη χρήση των συμβόλων.
Πέρα από τα γνωστά που εκφράζουν λαούς και πεποιθήσεις υπάρχουν και τα σύμβολα του  μυστικισμού που εκφράζουν σε παγκόσμιο επίπεδο σύνολα ατόμων με ιδιόμορφες κοινές πεποιθήσεις και ενδιαφέροντα.

Γνωστότερα από αυτά είναι η πεντάλφα, η τετρακτύς, η σβάστιγγα, το ταό και άλλα.
Όλα τους έχουν ένα κοινό σημείο που αναφέρεται στην προσπάθεια απεικόνισης του συμπαντικού συνόλου μέσα από μια μαθηματική ή γεωμετρική σχέση που προσπαθεί να εκφράσει έναν υπέρτατο νόμο δημιουργό…
Είναι δηλαδή σύμβολα κοσμοαντίληψης ( ή παραθρησκείας κατ' άλλους).
Δεδομένου ότι η γεωμετρική απεικόνιση του σφαιρικού σύμπαντος γίνεται με κύκλο, ο αριθμός που σε κάθε σχεδιασμό εντός του κύκλου κυριαρχεί, έχοντας παράλληλα μια περίεργη σχέση με τον χρυσό αριθμό ''φ'' είναι το 5.
Έτσι πχ η ρίζα του : 5 + ρίζα 5 / 5- ρίζα 5 = Φ και για το ίδιο το Φ : Φ2 = Φ+1 ή 1/Φ = Φ-1 κλπ
Το πέντε που ''αριθμοσοφικά'' αντιστοιχεί στο ελληνικό γράμμα Έψιλον.

Το 5 διαιρεί τον κύκλο σε αντίστοιχα τμήματα 72 μοιρών από τα οποία με τη μεταξύ τους σύνδεση προκύπτουν τρίγωνα και τμήματα που εκφράζουν την χρυσή τομή του άρρητου αριθμού Φ ,που με τη σειρά του εκφράζει τη φρακταλοειδή μορφή του παρατηρούμενου σύμπαντος…
Κάτω από αυτά ξεδιπλώνονται σενάρια μυστικιστών συμβολισμών και αναλύσεων όπως για παράδειγμα με το πέντε ορίζονται τα 5 στοιχεία της φύσης (γη, αέρας, φωτιά, νερό, πνεύμα) ή οι πέντε αισθήσεις, κλπ
Αντίστοιχα 72 ήταν οι συγγράψαντες τα ''Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών'', ή αριθμοσοφικά 72 συνθέτει η επιγραφή στο σταυρό του μαρτυρίου του Ιησού :  ΙΝΒΙ = 10+50+2+10 = 72 κλπ.  

Στην εβραϊκή Πεντάλφα λοιπόν, στην πυθαγόρεια Τετρακτύ της οποίας το αποτέλεσμα είναι το 5*2, στο κινέζικο Ταό με τα πέντε στοιχεία του, αλλά και στα ανάστροφα έψιλον της σβάστιγγας, το 5 και δη το γράμμα Έψιλον κυριαρχούν και ορίζουν την αδιαμφισβήτητη μεταξύ τους σχέση, παρά τα όσα οι αντίστοιχες ομάδες ισχυρίζονται.
Το 5  που αντιστοιχεί στο Ε αλλά και το παράγωγό του από την τετρακτύ με την ακολουθία Fibonacci το 50 (10 * 5 ) αντιστοιχεί στο γράμμα Ν.
Τα δυο τους συνθέτουν πολύ απλά το ΕΝ το οποίο αποτελεί και ζητούμενο απεικόνισης του αντίστοιχου μυστικισμού, αναφερόμενο στον Ένα Δημιουργό Θεό…
Άρα κοινό σημείο αναφοράς όλων είναι η μονοθεϊστική αντίληψη. 
Κάθε άλλος ισχυρισμός οποιουδήποτε οικειοποιείται τα παραπάνω σύμβολα είναι αβάσιμος και παραπλανητικός και αποδεικνύει τη σχέση των υποθετικά διαφορετικών μεταξύ τους τεκτονικών ομάδων.

Για τους έλληνες όμως ΕΝ σημαίνει το Έδος που Ναίει…
Τόσο απλά και τόσο περίπλοκα.

Πέρα και πάνω από όλες τις απόψεις του πολύφημου μυστικισμού η επιστημονική κυριαρχία της  απροσδιοριστίας του αείγνητου απείρου, επαληθεύει πως αυτό δεν Είναι Ένα, αλλά αεί γιγνόμενο Μηδέ Ένα στην άπειρη μάλιστα πολλαπλότητά του. Υπαρκτό και ανύπαρκτο συνάμα και άρα άναρχο και αθάνατο και έτσι γεωμετρεί την αλήθειά του μόνον από το αποτύπωμα της τελείας και την εγγενή τελειότητά της.
Πόσο δε μάλλον όταν χρόνος και πραγματικότητα :

Αποτυπώνοντας και σημαίνοντας το Σημείο όπου τα γεωμετρικά σχήματα και τα φυσικά σώματα συναντώνται ως ταυτά με κβαντικές προεκτάσεις και σχέσεις… 
Και στην σφαιρική προέκτασή της ο κυματοειδής ελληνικός μαίανδρος παράγοντας αρμονικές φρακταλοειδείς απεικονίσεις εμπεριέχει τον ''άρρητο Φ'' ως κύμα
Το κύμα ενός δυναμικού πεδίου όπου στις άκρες μιας κβαντικής του ταλάντωσης η ενέργεια (αιθήρ) καταπίπτει σε ύλη και σώμα και τανάπαλιν εκφράζοντας το αεί γίγνεσθαι…

Έτσι, ειρωνεία της Φύσης γίνεται η διαπίστωση πως χωρίς τη χρεία και την ανάγκη συμβόλων και συμβολισμών, η ελευθεροπρεπής απροσδιοριστία της κβαντικής φυσικής οδηγεί  μάλλον σε μια κοινή κοσμοαντίληψη, εδράζοντας απλά στην τελειότητα μιας τελείας που δεν σημαίνει το τίποτα, αλλά το κάτι του σημείου και ταυτόχρονα το Σύμπαν.
Τόσο απλά πάλι και τόσο περίπλοκα...    

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Αιθαλομίχλη

Αιθαλομίχλη!
''Κάπνα και ντουμάνι σε όλη τη χώρα..'' αποφάνθηκαν οι τελεπιστήμονες των ειδήσεων των 8 και κατανοήσαμε πλέον πως αυτοί μας μολύνουν με την παραενημέρωση.
Διότι το να κατέχεις τζάκι σήμερα δε σημαίνει πως διαβιείς πολυτελώς, απεναντίας τα τζάκια , οι κάθε είδους ξυλόσομπες και τα πάλαι ποτέ μαγγάνια είναι οι εγκαταστάσεις που αποτελούν την ...τεχνολογική εξέλιξη :) της κεντρικής θέρμανσης που ακριβοπλήρωσες τις τελευταίες προ Κρίσης δεκαετίες.
Πετρελαιοειδή και φυσικά αέρια είναι προνόμια των ολίγων της χώρας οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν την ...τεχνολογική εξέλιξη και την κρίση προφανώς!
Φυσικό είναι λοιπόν κι εσύ να κάψεις ότι βρεις για να ζεσταθεί το κοκκαλάκι σου αφού η ετήσια δαπάνη της θέρμανσής σου κοστίζει 6 χιλιάδες στουρνάρια ( ο νέος τίτλος του ελληνικού ευρώ)...
Θα μου πεις θα σ’ αφήσουν έτσι να χουχουλιάζεις στη τζακάρα σου παίζοντας τάβλι με καλικάντζαρους και να μην εισπράττει το φοροαιμοβόρον Κράτος? Όχι!
Σε προειδοποιούν ότι βλάπτεις την υγεία σου, ώστε να υποδεχτείς φυσιολογικά ως συνήθως τον φόρο πολυτελείας για τη χρήση τζακιού οσονούπω!
Στάχτη να γίνει... Ή ο νέος φόρος ή οι πολιτικές μας, θα δείξει.
Έτσι λοιπόν όταν οι άλλοι λαοί μιλάνε για τον Σαιν Μπίλ που θα κατέβει απ’ την καπνοδόχο, εμείς μιλάμε για τις αιθαλομίχλες που πνίγουν τη χώρα, γιατί οι κακοί έλληνες δεν αγοράζουν πετρέλαιο με τα στουρνάρια που κρύβουν στην Sentouki Bank
Τόσο που φαντάζεσαι πως ο επόμενος καλικάντζαρος που θα κατέβει απ’ την καπνοδόχο θα ‘ναι ο καταμπλάκ εφοριακός που θα σου φωνάζει : 
- Γιατί καις το τζάκι ρεεεέ? 
Είναι πολύ πιθανόν ιδίως αν χουχουλιάζεις με κανά  ελληνικότατον οινοαπόσταγμα συνοδεία.
Ρεμβάζοντας επίκαιρα δε μπορεί παρά να αναλύεις το πρωτογενές - παρακαλώ - πλεόνασμα. 
Προφανώς είναι το νέο πολιτικό ανέκδοτο που προκύπτει λογιστικά και όχι πραγματικά, σημαίνοντας πως είναι ''αυτό το κάτι που μένει όταν ο λαός πεθαίνει'' και τα έσοδα της χώρας υπερκαλύπτουν τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών υποχρεώσεων.
Με τη μέθοδο της φοροσκούπας και δημιουργική λογιστική, γιατί οι υποχρεώσεις της χώρας στον εσωτερικό δανεισμό δεν συγκαταλέγονται και το κράτος μπαταχτζής θα πληρώσει τους πληβείους του όταν και όποτε και όσα γουστάρει.
Κουβέντα πλέον δεν ακούς για τη σχέση του ΑΕΠ ως προς το σύνολο του δημόσιου χρέους, το οποίο σαφώς και διογκώνεται εγκληματικά με αδιάλειπτο δανεισμό, που ευσχήμως ονομάζουμε τροϊκανή ''βοήθεια'' υποθηκεύοντας άγνωστο πόσες επόμενες γενιές…
Το να δανείζεσαι την ώρα που λες πως έχεις πρωτογενές πλεόνασμα είναι ακόμη ένα ακραίο οικονομικό παράδοξο, όπως και το να στοχεύεις στην έξοδό σου στις αγορές με συνοδεία ένα μη βιώσιμο χρέος... 
Επίσης το να λες πως αποφύγαμε την χρεοκοπία και δη την άτακτη, την ώρα που η χώρα ζει την ελεγχόμενη χρεοκοπία για άγνωστο χρονικό διάστημα, είναι και πάλι παραδοξότητα με μαζοχιστικές τάσεις γιατί ‘ναι σα να προτιμάς τον αργό και βασανιστικό θάνατο από την απλή έξοδο.
''Επί ξυρού ακμής'' διέφυγε στη νιοστή άδειά του από τις φυλακές ο Χρ. Ξηρός και παράλληλα διέφυγε η προσοχή του λαού από τη συνέχεια των σκανδάλων με τους εξοπλισμούς...
Παρεπιπτόντως ο Χρ. Ξηρός είναι αυτός που σκότωσε τον Βρεττανό  στρατιωτικό ακόλουθο Στήβεν Σόντερς για να αγοράσει η Ελλάδα τα γερμανικά Leopard... 
Παράλληλα συλλαμβάνεται ο πρώην του ΤΤ  για 0,5 δις δανείων, ώστε να ξεχάσει ο λαός τα 50 δις που δόθηκαν θαλασσοδάνεια...  
Η απόλυτη κυριαρχία του πολιτικού ψέματος ή ζούμε το πείραμα μέτρησης της ηλιθιότητας των μαζών?
Μπορεί βεβαίως και να μας ψεκάζουν όπως λένε κι οι άλλοι.
Είτε με ληγμένη κόκα κόλα, είτε με ηλεκτρομαγνητικά νέφη.
Το μέλλον της χώρας ορίζεται κάπου στην μεσουράνηση του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, παράλληλα με την κυριαρχία της ελληνικής κουζίνας που διδάσκεται πλέον τηλεοπτικώς καθημερινά και αδιάλειπτα.  
Κάποτε Ψυχαγωγία ήταν η αγωγή της ψυχής ορίζοντας πως μέσω αυτής ο άνθρωπος μεθέχει στα έργα του πολιτισμού επιδιώκοντας την ανάπαυση από την καθημερινότητα, αλλά και την αίσθηση της αρμονίας πιθανότατα της συμπαντικής εκείνης όπου το όλον και το τμήμα συγχρονίζονται εν τάξει…
Σήμερα είναι μια αχταρμηδόν βιομηχανία γενοσήμων.
Κάποτε Νόμος ήταν ο ορισμός της νομής επί όλων εξίσου των αγαθών και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.
Σήμερα είναι η πολυσχιδής ανακατάταξη συμφερόντων των εκλεκτών.
Σήμερα παραμονές του τρίτου παγκόσμιου πολέμου που θα προκαλέσει ο ανταγωνισμός των εκφραστών της άναρχα παγκοσμιοποιημένης αγοράς και η βιασύνη της Νέας Τάξης για παγκόσμια μιλιταριστική επικράτηση, ο μόνος φόβος που υπάρχει δεν είναι η προοπτική μιας ιδανικής πανανθρώπινης επανάστασης, αλλά η εγγενής ανάγκη της ομοιοκαταληξίας ώστε να γράψει ποίμα ο σαλός λυράρης ποιητής που παραμένει όμηρος της ιστορίας και της ακινησίας των αγαλμάτων της…
Σήμερα δεν βλέπεις τους πολέμιους, αλλά ''του νικάν τους πολεμίους, το κρατείν εαυτού βασιλικώτερον'' παραμένει…
Ο πολιτισμός μας όμως δεν έχει φτάσει ακόμη στην επίγνωση του εαυτού και στην απόδραση απ’ το Εγώ και τις ομαδοποιήσεις του…
Ο άνθρωπος παραμένει άνω θρώσκων αμήχανα.
Κι αντί να άθλει προς το Φως, έρπει ως άθλιος...